Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане обект кравеферма и ферма за отглеждане на коне