Решения на ОбС Карлово взети на 31.05.2018 г, протокол 38