Община Карлово организира доставяне на кофи за битови отпадъци. Гражданите, които са подали декларация до кмета на община Карлово за подмяна на кофи за битови отпадъци, могат да получат нови, с документ за самоличност и връщане на старите съдове от 28.05.2018 година /понеделник/ от 09:00 часа до 17:00 часа на стадион „Васил Левски“ град Карлово.