Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегияза подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020)


Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово