Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив