1642g
    Днес, 18 октомври от 15:00 часа в зала Колегиум на Министерство на Финансите, д-р Емил Кабаиванов като член на Управителния съвет на Националното Сдружение на Общините в Република България, ще се срещне с министъра на финансите Владислав Горанов.
     Поканата за провеждане на консултации е относно параметрите на бюджетните взаимоотношения на общинските бюджети с държавния бюджет за 2018 година.