Възложител
ДГ Радост - гр. Калофер
Състояние
Затворена
Краен срок за подаване на оферти
10/08/2017 16:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf заповед 04.08.2017 г
pdf обява 04.08.2017 г.
httpwwwkar документация дг радост 04.08.2017 г.

pdf решение дг радост 11.08.2017
pdf протокол дг радост 11.08.2017 г.
pdf заповед и договор дг зорница - 30.08.2017 г. заповед и договор дг зорница - 30.08.2017 г.