Възложител
ДГ Ана Козинарова
Състояние
Затворена
Краен срок за подаване на оферти
17/07/2017 17:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf заповед 07.07.2017
pdf обява 07.07.2017 г
httpwwwkar документация

pdf протокол дг ана козинарова - 21-07-2017 г.