Възложител
ДГ Зорница
Състояние
Затворена
Краен срок за подаване на оферти
11/07/2017 17:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf заповед 04.07.2017 г.
pdf обява 04.07.2017 г
httpkarlov документация

pdf протокол дг зорница - 17.07.2017 г.