Възложител
ДГ Гина Кунчева
Състояние
Затворена
Краен срок за подаване на оферти
11/07/2017 17:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf обява 04.07.2017 г.
pdf заповед 04.07.2017 г.
httpkarlov документация

pdf протокол дг гина кунчева 17.07.2017 г.