1432g
       Фигурата на един от любимите анимационни герой МИНЬОНА БОБ от детския филм „Аз проклетника” дариха за карловските деца фирмите „
Magical World.LTD” град Стамболийски с управител Койчо Ангелов и  „Запрянови 03” Асеновград. Симпатичният МИНЬОН БОБ е поставен на детската площадка на ул. „Дъбенско шосе”. Фирма „Запрянови 03” Асеновград извърши санирането на блок 45 намиращ се на същата улица.
     Дарителите пожелаха на децата приятни игри с любимия герой и да пазят съоръженията на площадката.