Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово.

Баня
Бегунци
Богдан
Васил Левски
Ведраре
Войнягово
Горни Домлян
Домлян
Дъбене
Иганово
Карлово
Калофер
Каравелово
Климент
Клисура
Куртово
Кърнаре
Московец
Марино поле
Певците
Пролом
Розино
Слатина
Соколица
Столетово
Христо Даново