Община Карлово

Официален сайт

Сигнал за замърсяване на дерето ”Суловрач” в кв. “Полк. Петър Димков” на бул. „Ген. Карцов” №70 предизвика проверка на инспектори от Карловски общински инспекторат. Установи, че замърсяването е от проблем на главния колектор към градската канализация. Инспекторите своевременно уведомиха ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД. Работна група на предприятието извърши проверка на канализацията и установи, че поради запушване на изходящ канал на отпадъчни води, става преливане на колектора към канализацията, откъдето водите постъпват в дерето. Аварията е ликвидирана и замърсяването е преустановено.

2

  3

 

4

Инспекторите от Карловски общински инспекторат констатираха подобен проблем свързан със замърсяване на водите на р. Стара река в района на фирма „Орион – Матеев” ЕООД – Карлово. Водоснабдяване и канализация” ЕООД работят за бързо отстраняване на аварията.

 

Карловски общински инспекторат ще следи регулярно за състоянието на реките и деретата на територията на града.