Община Карлово

Официален сайт

Община Карлово е осеяна с рекламни пана и билбордове. Новата наредба за рекламната дейност цели редуциране на техния брой, както и завишени изисквания във връзка с безопасността на поставянето на рекламните съоръжения. В момента повечето реклами са незаконни, тъй като не отговарят на новите изисквания.
Карловският общински инспекторат предприе мерки за премахване на незаконните рекламни табели.

ins3