Община Карлово

Официален сайт

Kabaivanov1  

Д-р Емил Кабаиванов e роден на 12 януари 1961год. в Стара Загора. През 1987 год. завършва Висш медицински институт –Пловдив. В периода 1999 - 2001г. специализира в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград и придобива диплом за магистър по икономика. По същото време специализира и във Висш медицински институт – София и завършва здравен мениджмънт. От 1987 до 2003 г. работи в общинска МБАЛ “Д-р Киро Попов”, Карлово като лекар–ординатор, ортопед-травматолог. От 1999 до 2003 г. е Председател на общински съвет – Карлово, а от 2003 до 2007 г. е кмет на Община Карлово.

Основните приоритети в програмата му за управление на община Карлово през мандат 2011 – 2015 г. са:

 • Финансово стабилизиране на общината;
 • Открито и честно управление чрез компетентни и доказани професионалисти;
 • Работа в услуга на гражданите, а не на администрацията;
 • Реално усвояване на фондовете на Европейския съюз;
 • Сътрудничество и съвместна дейност с местния бизнес;
 • Създаване на благоприятна инвестиционна среда;
 • Създаване на перспектива за младите хора;
 • Разширяване и подобряване на социалните дейности;
 • Съхраняване и развитие на възрожденските традиции и културата;
 • Активно сътрудничество с неправителствените организации за участие на гражданското общество в управлението;
 • Превръщане на общината в чисто, зелено и светло място за живеене.