Община Карлово

Официален сайт

В Община Карлово има 8 детски градини и 12 филиала към тях.
1.ОДЗ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №1 – гр. Карлово

  • Филиал с. Климент
  • филиал с. Богдан

2.ЦДГ“СЛЪНЦЕ“ №4 – гр. Карлово

  • Филиал кв. Сушица

3.ЦДГ“ГИНА КУНЧЕВА“ №6 – гр. Карлово

  • Филиал с. Каравелово

4.ЦДГ“ПЪРВИ ЮНИ“ №7 – гр. Карлово

  • Филиал с. Дъбене
  • Филиал с. Войнягово

5.ОДЗ“ЗОРНИЦА“ №8 – гр. Карлово
6.ОДЗ“РАДОСТ“ – гр. Калофер

  • Филиал с. Васил левски

7.ЦДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ – гр. Баня

  • Филиал с. Соколица
  • Филиал с. Ведраре

8.ЦДГ“АНА КОЗИНАРОВА“ – гр. Клисура

  • Филиал с. Розино
  • Филиал с. Христо даново
  • Филиал с. Кърнаре

Една държавна детска градина:
ДЦДГ“СВЕТЛИНА“/държавна градина/ - гр. Карлово