Община Карлово

Официален сайт

 НА  ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ/СТОПАНИСВАЩИ ЛИЦА НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО


ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №842 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ОТ 21.12.2017Г.

Чл. 58, ал. 1 – Общинският съвет определя с наредбата размера на данъка за всяка нощувка в общината и категорията на местата за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 2,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 3,00 лв. за нощувка.

Данъкът задължително се посочва в документа, издаден от данъчното лице към лицето, ползващо нощувка.

Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.


Решението влиза в сила от 01.01.2018г.


gerbkarlovo