Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Обществен достъп относно „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 25 October 2017 Hits: 733
Събщение за издаване на Разрешително за водовземане чрез изграждени съоръжения - обект на водоснабдяване: Бетоновъзел в ПИ №36498.308.709 24 October 2017 Hits: 712
Инвестиционно намерение на Община Карлово „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 19 October 2017 Hits: 732
Инвестиционно намерение от Теодора Георгиева Павлова – Управител на “ТОМАТО.БГ” ЕООД 04 October 2017 Hits: 993
Инвестиционно намерение от Кирил Симеонов Симеонов – Управител на “ЕКО СИМ” ЕООД 04 October 2017 Hits: 1005
Инвестиционно намерение от Кристина Красимирова Димитрова – Управител на “ТОМАТО.БГ” ЕООД 04 October 2017 Hits: 881
Пръскане на иглолистни горски култури – с продукт за растителна защита – “ФОРЕЙ 48 Б” 02 October 2017 Hits: 906
Третиране срещу вредител – Борова процесионка в периода от 25.09.2017 г. до 30.09.2017 02 October 2017 Hits: 824
Инвестиционно намерение от “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД 02 October 2017 Hits: 835
Инвестиционно намерение на Христо Костов Христов 27 September 2017 Hits: 779