Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Уведомления от “САМИТАШ МЕТАЛБАУ” ЕООД 15 May 2018 Hits: 372
Инвестиционно намерение на „ВМЗ“ ЕАД-гр. Сопот 10 May 2018 Hits: 392
Уведомление от Стойна Дамянова Тодорова 08 May 2018 Hits: 367
Уведомление от “Министерство на регионалното развитие и благоустройството 04 May 2018 Hits: 449
Инвестиционно намерение на Шенол Алиев Велиев, 20 April 2018 Hits: 504
Инвестиционно намерение на Чонка Неделчева Христова, Николай Дишков Христов, Мирослава Дишкова Христова, Евгени Красимиров Илиев, Ралица Красимирова Трон 20 April 2018 Hits: 449
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 , относно инвестиционно намерение от "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД 13 April 2018 Hits: 461
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2, относно инвестиционно намерение от Иван Ангелов Кисов 13 April 2018 Hits: 452
Уведомление от Венцислав Станев 11 April 2018 Hits: 517
Уведомление от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 11 April 2018 Hits: 458