Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Уведомление Стойчо Стойнев 18 January 2016 Hits: 1356
Уведомление „ИПО” ООД 18 January 2016 Hits: 1772
Съобщение за инвестиционно предложение за обект „Корекция на р. Манастирска в участъка от землищна граница между с. Дъбене и гр. Сопот до заустването и в р. Стряма” в землището на с. Дъбене, община Карлово, обл. Пловдив. 15 January 2016 Hits: 1159
Съобщение за публично обявяване 14.01.2016 г. 14 January 2016 Hits: 1172
Уведомление за разработен доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Карлово 08 January 2016 Hits: 2357
Постъпило уведомление от Бонка Стефанова Чулова 29 December 2015 Hits: 1313
Постъпило уведомление от Камен Дочев Мутафчиев 22 December 2015 Hits: 1293
Постъпило уведомление от „ЕМИР – 77 ” ЕООД 22 December 2015 Hits: 1258
Обява относно инвестиционно намерение от „БИОПРОГРАМА” ЕАД 22 December 2015 Hits: 1317
Уведомление Георги Георгиев 18 December 2015 Hits: 1227