Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:
        Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “Център Регион Груп” ЕООД за следното инвестиционно предложение “Ремонт и оборудване на цех за производство на краве кисело и прясно мляко, сметана, краве сирене и сладолед ”, в ПИ № 300006, местност “Тепе деби”в землището на с. Розино, общ. Карлово.