Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА

     Открит обществен достъп до  постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение на от „ЕКО СИМ “ ЕООД, ЕИК: 204306861,
гр. Карлово , ул. „Ловен парк“ № 16, с управител Кирил Симеонов за следното инвестиционно намерение: „Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане“, в имот № 025011, местност „Джада чаир“,  землище с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от  02.06.2017 г. до 17.06.2017 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589.