Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане обект кравеферма и ферма за отглеждане на коне 28 Юни 2018 Посещения: 898
СЪОБЩЕНИЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ-МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ-ДОМЛЯН 26 Юни 2018 Посещения: 959
Публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, на обект “Кравеферма и ферма за отглеждане на коне” 26 Юни 2018 Посещения: 879
Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 22 Юни 2018 Посещения: 518
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ-ПРЕРАБОТКА НА РИБА И РИБОВЪДНА БАЗА ВОЙНЯГОВО 21 Юни 2018 Посещения: 633
Уведомление за инвестиционно намерение от "Бакалов-2002" ЕООД. 21 Юни 2018 Посещения: 627
Инвестиционно намерение от Иван Гецов 15 Юни 2018 Посещения: 620
Инвестиционно предложениие от ДРАГОМИР АНГОНОВ 15 Юни 2018 Посещения: 509
Постъпило в Общинска администрация карлово уведомление за инвестиционно предложение от "Емир - 77" ЕООД за : „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ, ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА" 12 Юни 2018 Посещения: 446
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 - „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив 11 Юни 2018 Посещения: 450