Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА за стопанската 2016/2017 година 05 May 2016 Hits: 2616
Обявление - 15.04.2016 г. 15 April 2016 Hits: 2298
Обявление - 13.04.2016 година 14 April 2016 Hits: 2438
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1843 гр.Карлово 12.04.2016г. 14 April 2016 Hits: 2035
Информационна среща във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 29 February 2016 Hits: 1439
Община карлово обявява прием на документи за медицински специалисти 22 January 2016 Hits: 1888
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2015 година 14 January 2016 Hits: 1712
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 December 2015 Hits: 1681
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 December 2015 Hits: 2117
Съобщение 20.11.2015 г. 20 November 2015 Hits: 1774