Община Карлово

Официален сайт

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности от 04.06.2018 г. до 06.06.2018 г. 

от 06:30 часа до 10:30 часа ще се проведе третиране на едногодишни и двугодишни тополова култура с продукт за растителна защита -"Моспилан 20СП", карантинен срок 20 дни, доза 0.63г.-1.25 г./дка.

Третирането се извършва срещу вредител - двадесет точков листояд /Melasoma vigintipunctata/

uvedomlenie pruskane 1
uvedomlenie пръскане2