Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
УВЕДОМЛЕНИЕ         Във връзка с летния сезон и започването на селскостопанските кампании, за да се избегне режим на водоподаване е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №4/14.09.2004 г.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

В случай, че се наложи режимно водоподаване ще бъде изготвен график, за който ще бъдете своевременно уведомени.