Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Уведомление - водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди 21 June 2018 Hits: 776
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2489/13.06.2018г. 13 June 2018 Hits: 859
Индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд - 08 June 2018 Hits: 867
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности 29 May 2018 Hits: 708
Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Карлово 02 May 2018 Hits: 888
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-151 ОТ 08.12.2017 Г. 02 May 2018 Hits: 874
Обявление №90-00-268 29 March 2018 Hits: 1121
Конкурс за финансиране на проекти за младежки дейности в малките населени места на община Карлово 23 March 2018 Hits: 1181
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 21 February 2018 Hits: 1046
Обявление от 14.02.2018 г. 14 February 2018 Hits: 1125