Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Уведомление - водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди 21 June 2018 Hits: 2848
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2489/13.06.2018г. 13 June 2018 Hits: 3034
Индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд - 08 June 2018 Hits: 3002
Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности 29 May 2018 Hits: 2660
Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Карлово 02 May 2018 Hits: 2840
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-151 ОТ 08.12.2017 Г. 02 May 2018 Hits: 2936
Обявление №90-00-268 29 March 2018 Hits: 3063
Конкурс за финансиране на проекти за младежки дейности в малките населени места на община Карлово 23 March 2018 Hits: 2724
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 21 February 2018 Hits: 2486
Обявление от 14.02.2018 г. 14 February 2018 Hits: 2694