Община Карлово

Официален сайт

1555М
   Весела гъсеничка с българската азбука, дама и змия с цифрите се появиха в двора на Социален център „По-добре заедно“ за 24 май - Празника на славянската писменост и култура.
   Социалният център, функциониращ по проект „Да продължим доброто дело“ на Община Карлово, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ с№ BG05M9OP001-2.004-0026-С01 започва записване на деца, предучилищна възраст, за лятното училище в групите за юли и август в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище“.
   Записването за лятното училище се извършва на място в социалния център на ул. „Васил Караиванов“ 2 Б (над ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Групите ще бъдат от по 15 деца на месец, като приоритетно се приемат деца с направления от детските градини за необходимост от допълнителна педагогическа подкрепа, деца със СОП и деца от уязвими групи. Заниманията са със специалист педагог от 8:30 до 12:30 всеки учебен ден, като по проекта на децата е осигурена закуска и плод.

1556М