Община Карлово

Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ


  

     Община Карлово желае да сключи договор с лицензиран оценител за изготвяне на експертни пазарни оценки на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, собственост на Община Карлово и преоценка или актуализация на изготвена оценка .

       За допълнителна информация на тел. 0894471759  

GERB KARLOVO