Община Карлово

Официален сайт

330к


        Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе изнесена приемна в село Богдан, на която жителите на населеното място имаха възможност да поставят свои проблеми.
     На приемния ден бяха поставени въпроси, свързани с опазването на селскостопанските посеви, отглеждането на селскостопански животни в населеното място и ремонт на читалище „Просвета“.
        Д-р Кабаиванов отговори на всички запитвания и увери хората, че в най-кратки срокове техните проблеми ще бъдат решени по законов ред. Във връзка с поставения въпрос за читалище „Просвета“, кметът поясни, че предстои ремонт на читалището, който ще бъде включен в бюджета на община Карлово през следващата година.
          На приемната присъстваха секретарят на общината Стефан Стефанов и специалисти от общинска администрация.