Община Карлово

Официален сайт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.06.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61Работни места за специалисти с висше образованиe

8 администратор, хотел – владеене на руски, чешки или английски език, работа с компютър

1 домакин – висше или средно образование; работа с компютър, с опит мин.1 г.

1 старши учител музика в детска градина – лектор – граждански договор

1 управител ресторант

1 технолог ХВП – висше, ХВП, френски език

1 ръководител компютърен кабинет /ИКТ/ - информатика и ИТ, английски език

1 Педагог – балетен педагог, почасово

1 продавач- консултант , висше образовнаие, работа с компютър –складова програма

1 завеждаш административна служба , висше, средно икономика, работа с компютър

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование1сервитьор

1 майстор, производство на тестени изделия

1 монтажник, дограма

5 шивач

1 мияч /превозни средства/

1 аниматор

2 готвач

8 отговорник, търговска зала – владеене на руски, английски език

16 камериер

4 помощник-готвач

2 перач

8 сервитьор

7 работник, кухня

1 спасител, басейн

2 готвач

2 камериер

1 огняр

25 машинен оператор, шиене

7 обслужващ работник промишлено производство

7 пакетировач

5 машинен оператор, шиене

5 машинен оператор

2 механик, финна механика

2 обслужващ работник, промишлено производство

9 манипулант, промишлеността

46 работник, сглобяване на детайли

30 работник, консервна фабрика

2 готвач

1 мебелист

1 работник, кухня

1 куриер

5 работник, строителна изолация

1 монтажник, климатични инсталации

2 работник , кухня

1 гладач на ютия

1 обслужващ работник, пром. производство

2 снабдител

2 общ работник

2 работник, отглеждащ селско стопански животни