Община Карлово

Официален сайт

Какво е обществена информация


Всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Общинска администрация -Карлово. 


Обществената информация има две разновидности – тя бива официална и служебна. 

Съдържанието на категорията официална обществена информация, очертано с разпоредбата на чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, включва информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. 

Служебна е онази информация, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации /чл. 11 от ЗДОИ/. Дейността и функциите на Общинска администрация – Карлово са уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В тази връзка обществена информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с дейността и функциите на Общинската администрация - Карлово.


 Как се подава заявление:

- по пощата;

- лично или чрез пълномощник след представяне на валидно пълномощно  в установеното за Общинска администрация – Карлово работно време от 8.15 ч. до 12.15 ч. и от 13.00 ч. до 18.00 ч. в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/.  

- по електронен път - на ел. адрес на Община Карлово: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КАРЛОВО


ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ