Община Карлово

Официален сайт

Условия за използване

Правила за използване на www.karlovo.bg

 

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Карлово и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Карлово. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Община Карлово, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

 

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Община Карлово е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Карлово и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Карлово не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Карлово си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Карлово се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Карлово, принадлежат на автора си. Община Карлово не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки,

моля сигнализирайте на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

 

Гаранции 

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Карлово не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Карлово е била предупредена за вероятността за такива вреди.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Община Карлово е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Карлово и този уеб сайт.

 

Защита на авторските права

Община Карлово и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.karlovo.bg. Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Карлово. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст в този сайт са притежание на Община Карлово и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на www.karlovo.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Община Карлово и/или нейния създател или разработчик.

 

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Община Карлово може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Карлово няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

 

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Карлово ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

 

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Община Карлово си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Карлово и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.