Община Карлово

Официален сайт

Община Карлово е разположена в централната част на България и северната част на Пловдивска област на площ 1030 км.Общината представлява 1% от територията на страната и е на 520 м. надморска височина. На север граничи с Ловешка област, на изток - с Община Павел баня, на юг - с общините Брезовска, Хисарска и Калояновска.
Разположена е в северната част на Карловската котловина. Тя обхваща площ от 280 км и се огражда на север от най-високата част на Стара планина – Троянска и Калоферска планина, на югозапад – от Същинска Средна гора, а на югоизток – от Сърнена гора. На запад планинският праг Козница, а на изток Кръстец ( Стражата ) отделят Карловската котловина от съседните подбалкански котловини. Това обстоятелство има важно климатично значение. Климатът е преходноконтинентален, в сравнение с другите подбалкански полета – по-мек и по-топъл. Средната годишна температура е 11.4 С .