Община Карлово

Официален сайт

Здравеопазване

Многопрофилна болница за активно лечение

“Д-р Киро Попов” - Карлово ЕООД

гр.Карлово, ул. "Ген.м-р Гурко Мархолев" 3, тел. 0335 90808

Карловската болница е открита на 27 ЮЛИ 1880 година и е първата околийска болница в Пловдивска област.

В нея има разкрити 4 функционални блока: стационарен, консултативно-диагностичен, аптека и административно стопански.

В болницата функционират 7 отделения: хирургично, АГ, детско, вътрешно, неврологично, инфекциозно и отделение по хемодиализа.

На територията на град Карлово има 4 лечебни заведения за извънболнична помощ:

1. “Медицински център I – Карлово” ЕООД

/гр. Карлово, ул. “Сопотско шосе” № 1; тел. 0335/93204/

        Предмет на дейност е осъществяване на специализирана извънболнична помощ, осъществявана от лекари със защитена клинична специалност. Прегледите се извършват съгласно график за амбулаторни прегледи, домашни посещения и профилактика.

 

2. “Медико – техническа лаборатория I – Карлово” ЕООД,

/гр.Карлово, ул. “Ген. Скобелев” № 2/

ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ГЪРДЕВА-управ.

Лечебно заведение с предмет на дейност: извършване на предписани от лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.

 

3. Медицински център „Вита мед” ЕООД; тел. 0335/ 98872

Филиал: гр.Карлово, ул. "Ген. Карцов" 36

Самостоятелна медико – диагностична лаборатория – „ВИТАЛАБ”

адрес: гр.Карлово, ул. “Тодор и Ана Пулеви” 18 ; тел. 0335 9 21 04;

Управител: д-р Станимир Чешмеджиев с образование: висше - медицина и магистратура –право с основна специалност: хирургия.

Разполага с медико-диагностична лаборатория, рентген, мамограф и ехограф с цветен доплер за коремна ехография, ехография на щитовидна жлеза, млечни жлези, малък таз, ехокардиография, компютърен рефрактометър, лекари специалисти.

Кабинети: Кардиологичен - Д-р Мима Чешмеджиева

Очен- Д-р Верка Дончева, Д-р Антон Ангелов

Рентгенологичен - Д-р Пенка Иванова

Психиатричен - Д-р Лилия Кичева

Ендокринологичен - Д-р Нели Анастасова

Нефрологочен - Д-р Йовка Първанова

 

4. “Медицински център „ОМЕГА” ЕООД

/гр. Карлово, ул. “Гладстон” 22, ет. 1, тел. 0335/91600 ; 91808; Мобилен: 0888526314/

Управител: Мария Христова Отонова ; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/осъществяване на специализирани мед. прегледи и изследвания/

 

5. МЦ "Медикс Сърджъри" ООД

гр.Карлово, ул. "Гладстон" 24; ТЕЛ. 9 24 11

Осъществяване на специализирани мед. прегледи и изследвания.

 

6. "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ АЙРИС ДЕНТ" ЕООД

гр.Карлово ,”ГУРКО” 10, ет. 1, работни помещения 1 и 2

Други лечебни заведения:

Регионална здравна инспекция – Пловдив, клон Карлово

Основните правомощия са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

Център за спешна медицинска помощ – Пловдив

Сектор за спешна и неотложна медицинска помощ – Карлово

Центърът за спешна медицинска помощ - гр.Пловдив /ЦСМП/ е създаден с ПМС №37/1994г. ЦСМП оказва спешна медицинска помощ на мястото на инцидента, по време на транспорт и в спешно отделение, спешен сектор. ЦСМП организира и осъществява логистичната дейност по осъществяване на републиканска консултация и осъществява специализиран транспорт.

Работи на денонощен непрекъснат режим на база 12 часови дежурства и екипен принцип на работа. Спешната медицинска помощ е безплатна за пациентите. Неотложната медицинска помощ съгласно Закона за здравето е ангажимент на личния лекар.

Филиалът в гр.Карлово е разположен на територията на МБАЛ – Карлово. Звеното се състои от 1 реанимационен екип /лекар,сестра и водач/, 1 екип за спешна помощ/фелдшер, водач/ и екип в спешен сектор/сестра и санитар/.

Като персонал щата е следния: 5 лекари, 5 фелдшери, 10 мед. сестри, 10 водача на санитарни линейки и 2 санитари.

Филиалът е подсигурен с 4 бр. санитарни автомобили – 2 основни и 2 резервни, като единият е реанимобил.

ЧАСТНА БЪРЗА ПОМОЩ ЕВРОМЕД - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД

град: Карлово "бул.""Освобождение""№24"

тел.: 0335/96190; 0896607431