Община Карлово

Официален сайт

Кмет
Д-р Емил Кабаиванов

Секретар

Стефан Стефанов

Заместник-кмет
Антон Минев


Заместник-кмет
Стойо Карагенски

Заместник-кмет

Данка Зидарова-Люртова

Главен архитект
Димитър   Ахрянов


1. Дирекция "Административно, информационно и правно обслужване"
    Директор дирекция  Веселка Сотирова

   1.1. Отдел "Административно, информационно обслужване и човешки ресурси"
          Началник отдел Люба Малешкова
       1.1.1. Сектор "Човешки ресурси"
                 Началник сектор Стела Воронова

       1.1.2. Сектор "Административно и информационно обслужване"
                 Началник сектор Даниела Иглева

  1.2. Отдел "Канцелария"
         Началник отдел Слави Джалъзов
 2. Отдел "Правно и нормативно обслужване и обществени поръчки"
     Началник отдел Йордан Халаджов
     2.1. Сектор "Обществени поръчки "
             Началник сектор Цветана  Метаксинова 
     2. 2. Сектор "Правно и нормативно обслужване "
             Началник сектор Радостина Баталова

3. Дирекция "Финансово стопански дейности и общинска собственост"
    Директор дирекция Парашкева Вълкова

  3.1. Отдел "Счетоводство"
         Началник отдел Атанас Кузманов

    3.1.1.  Сектор "Счетоводство"
                
Началник сектор Ваня Лилова

    3.1.2 Сектор "Бюджет и стопански дейности"
             
Началник сектор Галя Мартинчева

  3.2. Отдел "Общинска собственост"
        
Началник отдел Людмила Гюрова

4. Отдел "Местни данъци и такси"
    Началник отдел Илиан Станоев

5. Отдел "Планиране и разработка на проекти и програми"
   
Началник отдел Красен Краев

6. Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
   
Началник отдел инж. Матьо Писачев

7. Отдел "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура"
   
Началник на отдел Павлена Станева

8. Дирекция " Хуманитарни и социални дейности “
    Директор дирекция Петя Найденова

9. Отдел " Екология, земеделие и пририродни ресурси"
    
Началник отдел Милена Ковачева

10. Звено “Вътрешен одит”
   
Ръководител звено Диана Бошева 

11. Звено “Инспекторат”
      
Ръководител звено Весела Сотирова