Община Карлово

Официален сайт

Untitled-3

 

Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица. Информацията се на намира в раздел “Местни данъци и такси”, подменю “Проверка на задълженията”.

 

>>>ВХОД<<<

 

 

 

 

Често задавани въпроси и отговори:

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИН)?

Получаването на ПИН става след подаване на заявление(готов образец), лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице. Заявлението трябва да подадете в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А, където ще получите и своя ПИН.

 

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИН)?

Това е цифров код, който дава достъп на клиентите на Отдел ”МДТ” при Община Карлово до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

 

Кои електронни услуги ще бъдат достъпни с ПИН?

 

Проверка на задълженията и плащанията на данъци и такси по ЗМДТ.

 

В какъв срок ще получа своя ПИН?

В момента, след подаване на заявлението.

 

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИН по пощата?

 

Да, но получаването на ПИН става лично в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А

 

Какво да направя, ако загубя своя ПИН?

 

Незабавно трябва да уведомите Отдел ”МДТ” при Община Карлово, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.