Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.06.2018 г. 11 June 2018 Hits: 2270
Конкурс за длъжността читалищен сектетар 17 May 2018 Hits: 3195
Провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово 15 May 2018 Hits: 2992
Провеждане на процудура по дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" 15 May 2018 Hits: 2717
Конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов – Карлово” ЕООД. 08 May 2018 Hits: 2926
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 24.04.2018 г. 24 April 2018 Hits: 2271
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 13.03.2018 г. 13 March 2018 Hits: 2368
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. Карлово 14 February 2018 Hits: 2788
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 19.01.2018 г. 19 January 2018 Hits: 1659
Конкурс за избор на здравен медиатор за с. Розино, общ. Карлово 09 January 2018 Hits: 1977
Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – І – Карлово” ЕООД гр.Карлово - избор на управител. 02 January 2018 Hits: 1916
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 15.12.2017 г. 15 December 2017 Hits: 1497