Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за пътищата. Написана от Администратор Посещения: 2258
Общинска служба по земеделие - Карлово, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти както следва Написана от Администратор Посещения: 1307
Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Написана от Администратор Посещения: 1320
График за провеждане на заседанията на комисията по член 37В, Ал.1 . от ЗСПЗЗ Написана от Пресцентър.. Посещения: 1602
ГРАФИК - ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018Г. Написана от Пресцентър.. Посещения: 1376
Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи Написана от Администратор Посещения: 1446