Община Карлово

Официален сайт

 Име Фамилия Позиция Дкларация по чл.12,т.1 от ЗПУКИ Декларация по чл.12,т.2 от ЗПУКИ
Антон Минев Заменик кмет ТУК ТУК
Данка Зидарова-Люртова Заместник кмет ТУК ТУК
Стойо Карагенски Заместник кмет ТУК ТУК
Стефан Стефанов Секретар на община ТУК ТУК
Димитър Ахрянов Главен архитект ТУК ТУК
Евгения Христова Финансов контрольор ТУК ТУК
Диана Бошева Ръководител на звено за вътрешен одит ТУК ТУК
Мариана Грамова Старши вътрешен одитор ТУК ТУК
Таня Маринова Старши вътрешен одитор ТУК ТУК
Атанас Бангеев Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Борислава Симеонова Главен специалист - деловодство и жалби ТУК ТУК
Венцислав Иванов Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Весела Сотирова Директор на общински инспекторат ТУК ТУК
Лалка Рачева Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Николай Тошев Главен специалист - инспектор ТУК ТУК
Николай Дамянов Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Павел Павлов Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Росен Стоичков Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Христина Йонева Старши специалист - инспектор ТУК ТУК
Айля Хаджъ-Макак Старши счетоводител ТУК ТУК
Ана Вълева Главен експерт ТУК ТУК
Анета Ченкова Главен специалист ТУК ТУК
Атанас Кузманов Началник на отдел ТУК ТУК
Благовеста Миткова Главен специалист ТУК ТУК
Борис Войняговски Главен специалист ТУК ТУК
Валентин Трифонов Главен експерт ТУК ТУК
Ваня Лилова Началник на сектор ТУК ТУК
Васил Кодинов Главен специалист ТУК ТУК
Веселка Сотирова Директор на дирекция ТУК ТУК
Видка Петрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Галина Милева Старши счетоводител ТУК ТУК
Галя Мартинчева Началник на сектор ТУК ТУК
Даниела Иглева Началник на сектор ТУК ТУК
Даниела Трифонова Юрисконсулт ТУК ТУК
Деана Доралийска Главен експерт ТУК ТУК
Диана Семкова Главен експерт ТУК ТУК
Димитрия Лисичева Старши счетоводител ТУК ТУК
Елена Петрова Главен специалист ТУК ТУК
Златка Калчева Главен специалист ТУК ТУК
Зорница Иванова Старши експерт ТУК ТУК
Ивелина Димовска Старши юрисконсулт ТУК ТУК
Йордан Халаджов Началник на отдел ТУК ТУК
Йорданка Костадинова Главен експерт ТУК ТУК
Калина Шабанова Главен специалист ТУК ТУК
Красен Краев Началник на отдел ТУК ТУК
Лалка Тахчиева Главен специалист ТУК ТУК
Люба Малешкова Началник на отдел ТУК ТУК
Людмила Гюрова Началник на отдел ТУК ТУК
Мария Кирова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Николова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Михайлова Старши счетоводител ТУК ТУК
Милена Гаджева Старши юрисконсулт ТУК ТУК
Мима Карабалийска Старши експерт ТУК ТУК
Михаил Фурнаджиев Старши специалист ТУК ТУК
Надка Димитрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Надка Каравасилева Главен специалист ТУК ТУК
Наталия Вълкова Главен специалист ТУК ТУК
Нели Кобатова Старши експерт ТУК ТУК
Николай Колев Старши експерт ТУК ТУК
Николай Попов Старши специалист ТУК ТУК
Парашкева Вълкова Директор на дирекция ТУК ТУК
Пенка Зеленгорова Главен експерт ТУК ТУК
Пепа Бончева Главен специалист ТУК ТУК
Петя Стефанова Главен специалист ТУК ТУК
Радостина Баталова Началник на сектор ТУК ТУК
Росица Богданова Главен специалист ТУК ТУК
Слави Джалъзов Началник на отдел ТУК ТУК
Снежанка Христова Главен специалист ТУК ТУК
Спаска Петкова Старши счетоводител ТУК ТУК
Стела Воронова Началник на сектор ТУК ТУК
Стоянка Тодорова Старши счетоводител ТУК ТУК
Теодора Чобанова Главен специалист ТУК ТУК
Христина Василева Старши счетоводител ТУК ТУК
Хубена Русинова Старши счетоводител ТУК ТУК
Цветана Метаксинова Началник на сектор ТУК ТУК
Янка Димитрова Старши счетоводител ТУК ТУК
Адриана Дойкова Главен специалист ТУК ТУК
Александър Маринов Старши експерт ТУК ТУК
Ангелина Колева Главен експерт ТУК ТУК
Анна Моллова Главен специалист ТУК ТУК
Анна Митева Главен специалист ТУК ТУК
Антон Нончев Главен експерт ТУК ТУК
Ася Иванова Главен експерт ТУК ТУК
Атанас Дочев Главен експерт ТУК ТУК
Велина Чанг - Мутавчийска Главен специалист ТУК ТУК
Вилиана Димитрова Главен специалист ТУК ТУК
Ганка Дечева Главен експерт ТУК ТУК
Георги Писанов Главен специалист ТУК ТУК
Деспа Ненова Главен експерт ТУК ТУК
Димитър Манчев Главен експерт ТУК ТУК
Донка Тянчева Главен специалист ТУК ТУК
Донна Иванова Главен специалист ТУК ТУК
Екатерина Маринова Главен експерт ТУК ТУК
Елена Ненова Главен специалист ТУК ТУК
Естер Щерева Главен експерт ТУК ТУК
Ива Вълчановска Главен експерт ТУК ТУК
Иван Бочев Главен специалист ТУК ТУК
Ивана Иванова Главен специалист ТУК ТУК
Иванка Балабанова Главен специалист ТУК ТУК
Иванка Стоянова Главен специалист ТУК ТУК
Илиан Станоев Началник на отдел ТУК ТУК
Инна Дапкова Главен специалист ТУК ТУК
Ирина Христова Главен специалист ТУК ТУК
Исмие Сейхан Главен специалист ТУК ТУК
Катя Мачева Главен експерт ТУК ТУК
Макавей Маринов Главен специалист ТУК ТУК
Маргарита Милева Главен специалист ТУК ТУК
Мария Чолакова Главен специалист ТУК ТУК
Мария Бичева Главен специалист ТУК ТУК
Матьо Писачев Началник на отдел ТУК ТУК
Милена Ковачева Началник на отдел ТУК ТУК
Мими Дапкова Главен специалист ТУК ТУК
Мирослава Костова Главен специалист ТУК ТУК
Невена Ташева Главен експерт ТУК ТУК
Нели Минчева Главен експерт ТУК ТУК
Николина Тодорова Главен специалист ТУК ТУК
Павлена Станева Началник на отдел ТУК ТУК
Пенка Башлийска Старши експерт ТУК ТУК
Пепа Миткова Главен специалист ТУК ТУК
Петя Найденова Директор на дирекция ТУК ТУК
Румяна Димова Главен специалист ТУК ТУК
Румен Караджов Главен специалест ТУК ТУК
София Демирева Главен специалист ТУК ТУК
София Димитрова Главен експерт ТУК ТУК
Стоянка Иванчева Главен специалист ТУК ТУК
Тодор Обрейков Младши експерт ТУК ТУК
Христина Грошева Главен специалист ТУК ТУК
Христо Бойков Младши специалист ТУК ТУК
Цвета Манова Старши специалист ТУК ТУК
Недка Шуменска Главен специалист ТУК ТУК
Анна Цанкова Старши специалист ТУК ТУК
Анна Ганевска Старши специалист ТУК ТУК
Асен Колев Старши специалист ТУК ТУК
Благовесна Ковачка Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ваня Панева-Нанева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ваня Стоянова Старши специалист ТУК ТУК
Видка Мандраджиева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Галина Костадинова Специалист административно обслужване ТУК ТУК
Галя Даулска Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Ганка Ковачева Старши специалист ТУК ТУК
Гинка Лалова Старши специалист ТУК ТУК
Дамянка Кръстева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Деляна Дамянова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Донка Донкова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Емилия Грамова Главен специалист ТУК ТУК
Иван Трифонов Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Иванка Велкова Старши специалист ТУК ТУК
Ивелина Арабаджиева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Катя Алексиева-Стойнова Старши специалист ТУК ТУК
Лалю Бичев Старши специалист ТУК ТУК
Людмила Стефанова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Мима Петкова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Надежда Кръстева Старши специалист ТУК ТУК
Надка Христова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Невена Дамянова Старши специалист ТУК ТУК
Петя Христова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Стефка Князова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Таня Начева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тихомир Стайков Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тодорка Генчева Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Тодорка Павлова Старши специалист административно обслужване ТУК ТУК
Цвета Станева Старши специалист ТУК ТУК