Община Карлово

Официален сайт

Възложител
ДГ Ана Козинарова
Състояние
Отворена
Краен срок за подаване на оферти
10/07/2018 17:00
Преписка
Документи
pdf заповед 29.06.2018 г
pdf обява 29.06.2018 г.
httpwwwkar документация 29.06.2018 г.

docx протокол 13.07.2018 г.